Kiowa Boys Varsity Basketball vs Calhan - Part 2Kiowa Boys Varsity Basketball vs Calhan- Part 1Kiowa Girls Basketball vs Elbert - DistrictsKiowa Girls Varsity Basketball vs CalhanKiowa JV Girls Basketball vs Calhan